วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัย500 (PA500)
PA500 ขายดีเหมือนแจกฟรี(PAF)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพใดๆทั้งสิ้น
ปีละ500บาท คุ้มครอง 300,000
ป่วยตายได้ 20,000บาท

สนใจ Mobile&Line:  093 365 9839 

ความคุ้มครอง
ใบคำขอ

ตัวอย่างกรมธรรม์

PA กรณีเสียชีวิต
   เอกสารประกอบ
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
   กรอกข้อมูลดังนี้ 
 - เบอร์โทรศัพท์ผู้เอาประกันภัย
 - ชื่อ/สกุล/ที่อยู่ของผู้รับผลประโยชน์ ระบุ 1 ท่าน(แจ้งความสำพันธ์)
 - วันเริ่มต้นคุ้มครอง